Operatie Bloemenbuurt 

01. Wat? | What?

Operatie Bloemenbuurt, geschreven door Hannah Aukes en geïllustreerd door Gertie Jaquet, is een jeugdroman die ingaat op dilemma’s en keuzes waar 10 tot 12-jarigen voor kunnen komen te staan en hoe daar mogelijk mee om te gaan. Het boek is binnenkort verkrijgbaar voor verkoop. Teken nu in en ontvang het boek als een van de eersten. Zodra er 500 mensen hebben ingetekend wordt dat mogelijk. Voel je vrij om anderen te attenderen op Operatie Bloemenbuurt en zorg zo dat dit belangrijke boek er nog eerder komt.

Volg het getal van geïnteresseerden op home. 

Ja, ik wil een boek (link tot opgave*)

Ook bereikbaar via de volgende QR-code*:(* deze link leidt naar een koopintentie, geen verkoopverplichting. Richtprijs verkoop: € 17,50.)
NB. Bij een reservering van 50 exemplaren of meer komt Hannah voorlezen op school. 

TELL A FRIEND

Operatie Bloemenbuurt, written by Hannah Aukes and illustrated by Gertie Jaquet, is a kids novel for children between 10-12 years old that brings up dilemmas and choices which may confront them in life, and how to deal with them. Sign up for a copy now and by doing so help to make Operatie Bloemenbuurt a success. As soon as 500 people register for a copy, that will be possible. Feel free to tell other people about this important book and help Operatie Bloemenbuurt come to life, for the sake of children.

Follow the amount of registrations at home.

Yes, I want a copy of the book (link for signing up*)

Find the link also via the QR-code above*.

(* this link leads to an intention to buy the book, not an obligation to do so. Estimated price of the book when for sale: € 17,50).

NB. With a registration for 50 copies Hannah will come to the school to read in class.

TELL A FRIEND

02. Waarom? | Why? 

Het boek wil kinderen inspireren tot en het ondersteunen bij het maken van bewuste keuzes voor een mooi leven. Het boek biedt een veilige en plezierige methode om in gesprek te gaan over belangrijke levensthema’s, aan de hand van storytelling. Omdat het kinderen sterker maakt, wanneer ze leren voelen wie ze (mogen) zijn. Hoe ze verbindingen aangaan met anderen. En te midden van die groep trouw blijven aan zichzelf. Ook straks, na de basisschool. 

The book is made to inspire and support children in consciously making choices for a beautiful life. It offers a safe and joyful method to start talking about important themes in life, by storytelling. It makes kids stronger when they learn to feel who they are, how they can be, and how they can connect with people. And how they stay faithful to themselves, despite group norms. Also later, after school.

03.  Inhoud | Content

Het verhaal begint met Serkan die in de problemen komt omdat hij iets steelt. Al lezende ontmoet je zeven andere kinderen in zijn klas, die allemaal hun eigen dilemma’s en oplossingen kennen. Op het eind komen alle verhalen samen. 

The story begins with Serkan that gets into trouble because of stealing something. When continuing to read you get to know seven other kids in his class, all with their own problems and solutions. At the end of the book all stories come together.

04. Vorm | Form 

Alle verhalen zijn geschreven vanuit het perspectief van een van de kinderen in groep 8. En alle acht verhalen zijn geschreven met accent op een ander thema: invloed, vertrouwen, luisteren, empathie, moed, grenzen, harmonie, realiteit. Achterin het boek vind je een gedeelte met vragen over ieder hoofdstuk, stapsgewijs opgebouwd: van denken, praten & voelen, naar je identificeren, je verdiepen en handelen.

All stories are written from the eyes of one of the kids in 8th grade (Dutch system, ‘middle school’). All stories are putting emphasis on a particular theme: influence, trust, listening, empathy, courage, boundaries, harmony, reality. After the story you’ll find an educational part in the book with questions about the previous chapters, building up from thinking, talking & feeling, to identifying, reflecting and acting.

05. Methode | Method

Voor op school is Operatie Bloemenbuurt een praktische, originele, creatieve en veilige methode om het gesprek in de les op gang te brengen, als aanvulling op hoe dat dikwijls gebeurt in de klas: improviserend, of aan de hand van incidenten / nieuws. Buiten school kan het boek ook gebruikt worden voor een educatief doeleinde, maar in de eerste plaats is het gewoon een lekker leesboek.

For a school, Operatie Bloemenbuurt is a practical, original, creative, safe method to start the conversation at school, adding to how that usually happens in class: in a spontaneous way, using examples of news and media. Outside of school it can also be used for educational purposes, but primarily it is just a compelling story you want to read, until you’ve finished it.

06. Context | Context

Het verhaal Operatie Bloemenbuurt is gebaseerd op een wijk in Amsterdam, maar de thema’s die worden aangekaart zijn universeel in de belevingswereld van ieder kind (mens): welke keuzes maak jij als je de druk van een groep voelt? Hoe houd je vertrouwen? Wat doe je als je ergens mee zit? Hoe los je iets zelf op, of samen?

The story of Operatie Bloemenbuurt is based on a hood in Amsterdam, The Netherlands, but the themes that are addressed are universal in the world of all children (people) today: what are the choices you make when you feel peer pressure? How do you keep faith? What do you do when you are worried? How do you solve something, alone or together?

07. Te koop? | For sale?

Het boek is binnenkort verkrijgbaar. Jouw interesse helpt ons dat realiseren. Zodra het boek te koop is, krijg je een berichtje van ons. Het zal in de eerste instantie beschikbaar zijn in het Nederlands, en bij voldoende animo ook in het Engels/Spaans. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen baat hebben bij dit boek. Geweldig als je wilt helpen Operatie Bloemenbuurt voor alle jonge lezers beschikbaar te maken!

Lees onder de Engelse tekst alvast een aantal bladzijden, voor een impressie.

Operatie Bloemenbuurt is for sale soon. If you show and share your interest in the book, you help make that aspiration a reality. At the moment it is available in Dutch, and with enough animo also in English and/or Spanish. Our goal is: to inspire as many kids as possible in the world with Operatie Bloemenbuurt. Do you want to help realize our goal, for the sake of all young readers?

The impression down below is in Dutch.

The reviews down below are in Dutch (from enthusiastic readers ;)), like the words of appreciation. 
Recensies 


Jet (11 jaar)

Na het lezen van dit boek ging ik ... beter nadenken over dat iedereen anders is.
Als mijn ouders dit boek zouden lezen ... zouden zij er ook veel uit leren en zouden we er over gaan praten. 
De omslag van het boek vind ik ... aantrekkelijk en goed gemaakt met details.
Het leuke aan dit boek vind ik ... dat het leerzaam is maar tegelijkertijd ook spannend en leuk.
Praten over deze verhalen ... lijkt me leuk, want de meningen zijn heel erg verschillend over de verhalen. 
Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... dat ook al ben je allemaal heel anders, dat je door samen te werken heel ver komt.
Wanneer het boek te koop is ... zou ik het zeker aanraden aan mensen!! En ik zou het heel leuk vinden.
Dit wil ik nog kwijt ... dat ik het een heel leuk boek vond met een wijze duidelijke les / verhaal.

Niels (12 jaar)

In mijn klas ... zou ik wel willen praten met wat iedereen denkt dat er na het laatste hoofdstuk gebeurt.
Het leuke aan die boek vind ik ... dat het uit verschillende perspectieven is geschreven, daardoor bleef ik doorlezen, omdat ik benieuwd was hoe het verder ging.
Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... wees dankbaar met wat en wie je hebt.
De bibliotheek ... zou dit boek ook moeten uitlenen.
De vragen ... zijn goed om in de klas te gebruiken. Ik vond de ‘doen’ stukjes leuk.
Wanneer het te koop is ... zou ik het cadeau doen aan mijn meester en neefje.
Dit wil ik nog kwijt ... ik hoop dat het boek door veel scholen gebruikt wordt.

Esmee (12 jaar)

Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... dat je het beste  in situaties rustig een wijze oplossing moet bespreken met de mensen die je vertrouwt.
Het leuke aan dit boek vind ik ... dat het een soort van informatieboek en een verhalend boek in een is. Het is spannend en ik wilde blijven lezen tot ik de oplossing had gelezen.
Ik denk dat het ook zeker geschikt zou zijn voor ... kinderen op een middelbare school, want ik heb het gevoel dat op de middelbare veel van dit soort gedoe voorkomt en ook veel kinderen naar een oplossing zoeken.
De bibliotheek ... zou dit boek graag in een van hun rekken plaatsen, ik denk namelijk dat zij dit een mooi en wijs boek vindt.

Yassin (10 jaar)

Het leuke aan dit boek vind ik ... dat je steeds in een ander leven komt. 
In de meeste verhalen voelde ik ... spanning en intelligentie, maar vooral spanning. 
Praten over deze verhalen ... zou ik erg leuk vinden en iedereen aanraden.
Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... niet twijfelen het te vertellen als je ergens mee zit. 
Op school ... kan dit boek ‘viral’ gaan.

Bowie (8 jaar)

De illustraties ... zijn mooi en leuk om de kinderen te zien.
Als mijn ouders dit boek zouden lezen ... zouden ze het best ok vinden.
Op school ... kan dit boek populair zijn.
Dit boek deed me denken aan ... geen ander boek.
De ontknoping van het boek ... is mooi.

Merel (8 jaar)

Het leuke aan dit boek vind ik ... dat het goed is geschreven.
Ik denk dat dit boek te moeilijk is voor ... mijn kleine zusje (6 jaar).
Wanneer dit boek in de winkel te koop is ... zou ik dat leuk vinden.

Danielle (55 jaar)

Mijn impressie van het boek is het is een mooi en aantrekkelijk boek van hoge kwaliteit. Zowel qua buitenkant als qua inhoud.  
De behandelde thema’s in het boek vond ik boeiend en origineel. Je voelt de dreiging en de grote stadsproblematiek erin, maar omdat het over zoveel verschillende  kinderen en zoveel verschillende invalhoeken en issues gaat, wordt het nergens té zwaar of te melodramatisch.
Ik zou het boek cadeau geven omdat het een heel interessant boek is, met een sterk verhaal dat tot nadenken stemt. Bovendien ziet het er mooi uit en associeer ik het qua uitstraling eerder met een leesboek of roman, dan een schoolboek.  
Ik vind het boek onderscheidend ten opzichte van andere boeken omdat het over echte realistische issues gaat, met echte concrete oplossingen die goed uitvoerbaar zijn in het echte leven.
Ik denk dat dit een heel urgent boek is. Ik denk dat het goed is dat het breed verspreid wordt. Ik kan me ook voorstellen dat er nog een vervolg op komt of dat er in deze stijl met vergelijkbare thema’s nog meer boeken worden geschreven, voor jongere en oudere kinderen.

Eva (9 jaar)

Hoi Hannah en Gertie, bedankt voor het boek.
Dit boek zou verspreid moeten worden ... over heel Europa.
Mijn impressie van dit boek is ... dat het een heel leuk boek is voor mijn leeftijd!!
Ik vind dit boek onderscheidend ... omdat het actueel is.
Het leuke aan dit boek vind ik ... dat je een kijkje krijgt in iemands leven (van mijn leeftijd). 
Dank


Dit boek is tot stand gekomen dankzij de hulp, energie, financiële bijdragen, inspiratie, feedback, ondersteuning van een lange lijst aan mensen en ik zou onvolledig zijn als ik poog ze allemaal persoonlijk te noemen. Daarom uit ik hier vooral en in de eerste plaats mijn dank aan Rutger Lieffijn, IB-er van basisschool IKC Het Talent, die mij de opdracht verstrekte dit boek te maken en mijn bondgenoot is. En aan leerkracht Amrana Zaitouni en haar groep 8 (klas 2020-2021) die mij de inspiratie gaven om dit verhaal te schrijven. Aan alle collega’s van de school die ik mocht benaderen met vragen. Orthopedagoog Josje Kamp en wijkagent Jeroen van der Schot die paraat stonden en hun kennis deelden. Het verhaal was lang nooit zo goed geworden zonder de vreugdevolle sparringssessies met mijn redacteur Annelies Fontijne. Vormgever Hannah Roos is mijn altijd steady en opgewekte naamgenoot in ontwerpen en meedenken. Arantxa Barcelos van Stichting Studiezalen gaf me enthousiasme en een deskundige blik en haar collega Abdelhamid Idrissi tipte Rutger mij te vragen om dit boek te schrijven. Notaris Rien Meppelink van Loyens en Loeff heeft in het kader van zijn pensionering een financiële bijdrage geleverd zodat het er kon komen. De lijst lijkt al lang te worden en daarmee steeds onvollediger. Ik wil met name nog mijn dank uiten aan de allerbelangrijksten in mijn leven: mijn familie en in het bijzonder mijn negen neefjes en nichtjes en mijn vrienden en iedereen die ik op mijn pad tref en komt helpen. Altijd staan ze aan mijn zijde en denken ze en leven ze mee. Ik word zo gesteund. Ik voel me heel dankbaar. Tot slot, een hele grote shout out naar de (jonge) lezersbrigade: allen die Operatie Bloemenbuurt lazen en recenseerden! 
 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ inschrijven voor nieuwsbrief | ︎ website: © Hannah Aukes 2020 | profiel ︎: Geertje van Odijk | algemene voorwaarden | privacy & cookies