WerkKern
Mijn werk heeft altijd met taal, verhaal en creatie te maken. Daarbij is een gemeenschappelijke deler van wat ik doe het vertolken van ervaringen, zowel fictie als non-fictie, zowel gesproken als geschreven, zowel die van anderen als die van mijzelf.

Missie
Een onderdeel van mijn werk is mensen begeleiden in hun expressie en ze in beweging brengen, naar waar het licht en opgewekt voelt. Ik geloof dat de vrijheid van je kunnen uiten op je eigen manier daarbij helpt. Wat we delen is dat we allemaal anders zijn. Ik denk dat de wereld ervan opknapt als mensen zich gehoord voelen, daarom staat luisteren ook centraal in mijn werk. En ik denk dat de wereld beter af is met verhalen, waarin je je kunt herkennen. 

Producten en diensten
In mijn portfolio zie je dat mijn plezier in taal, communicatie en expressie leidt tot diverse producten en diensten: boeken, memoires, verhalende artikelen, portretten, essays, columns, poëzie, trouwgeloftes, rapporten, reportages, filmproducties, (verhaal)coaching, voice-overs, interviews en gesprekken.

Thema
Ik schrijf ook teksten in opdracht bij een bepaald thema. Vormen en genres kunnen worden gecombineerd: een sprookjesboek voor je bedrijf, een reclametekst als trouwgelofte, een sonnet als opening van een congres.
  
Stijl
Ik houd van nieuwe invalshoeken aandragen en denken voorbij het geijkte. Originaliteit, frisheid en kwaliteit kenmerken mijn stijl. Als je communiceert, heb je iets te vertellen. Daar hoort dan ook de verantwoordelijkheid bij die boodschap over te brengen en de ander te raken en te boeien. Mijn stijlkenmerken zijn daarop gericht.  

Compositie
Ik beschouw een verhaal als een muziekstuk; het wil iets uitdrukken en overbrengen aan een publiek. De inhoud is daarbij uiteraard van belang, maar net zo belangrijk is de compositie. Daarom let ik in mijn werk nauwgezet op zaken als souplesse, vaart, spanning en muzikaliteit.

Vormgeving

Ook de fysieke vorm van een verhaal is in mijn werk essentieel: ik werk samen met ontwerpers die vorm en inhoud esthetisch weten te samen te brengen. Creatie gaat voor mij om het maken van een geheel waarin alle delen - alle details - ertoe doen en hun eigen rol vervullen. De optelsom is het resultaat.  


ProcesWens
Hoe start het werkproces? Jij, opdrachtgever, hebt een bepaalde wens om iets dat voor jou belangrijk is goed op papier te krijgen, te documenteren en daarbij een passende vorm te vinden. Het kan ook zijn dat je slechts behoefte hebt aan een verhelderend gesprek om je gedachten te ordenen.

Werkwijze
Soms heeft de opdrachtgever een duidelijk idee over wat hij wil of zelf al een stuk geschreven. In dat geval kan ik de redactie van je verhaal verzorgen. Maar vaak is er ook niet meer dan een vaag verlangen om iets onder woorden te brengen. In een startgesprek verkennen we je wensen, verdiepen we en scherpen we je idee aan, en lever ik vervolgens een offerte. Gaan we met elkaar aan het werk, komt er een proces van samenwerking op gang waarin we in co-creatie jouw wens in vervulling laten gaan. 

Intentie
Met behulp van verhalen kunnen we de vinger leggen op waar we naar verlangen; wat we willen, wat we bedoelen en wat we belangrijk vinden kunnen we communiceren. Dat zorgt in potentie voor verdieping, herkenning, opluchting, begrip, verbinding, schoonheid, vermaak, kennis en wijsheid, en vaak een opgeruimd gevoel. Tijdens het startgesprek definiëren we nader wat je vooral beoogt te bereiken. Dit doel en deze intentie nemen we mee in het proces. 

Specialiteit
Mijn specialiteit en rol in mijn werk is zeker niet alleen het schrijven zelf. Minstens zo belangrijk is tot de kern komen van wat wordt bedoeld, de onderste steen boven krijgen, het verrichten van onderzoek, het desgewenst aandragen van het concept en de compositie van het verhaal, jou als opdrachtgever bemoedigen, je positief kritisch ondersteunen in het creatieve proces, je vertrouwen schenken, je in contact brengen met creatieven als fotografen, vormgevers en vertalers om het project te vervolmaken.


Oproep: laat je stem horen

Welk verhaal dient volgens jou te worden verteld? Laat me weten waaraan je denkt. Een verhaal vertellen  is spannend. Maar als je iets waardevols te delen hebt: doe het. * BATS *. Wees dapper. De wereld heeft dapper nodig. 


︎  

Check mijn portfolio voor mensen die je voorgingen.

ResultaatAfdronk
Ik zorg ervoor dat we het project 
kwalitatief afronden en wel op zo’n manier dat je het idee dat je koesterde met vertrouwen de wereld kunt insturen en kunt loslaten. Dat zorgt voor  tevredenheid en rust. Of zoals een opdrachtgever het noemde: afterglow.

Ervaring
Schrijven is voor mij een manier om de wereld te ordenen, begrijpelijk en invoelbaar te maken. Dat maakt het leven licht en boeiend. Die ervaring kan ik ook aan anderen leveren: mijn talenten zet ik in om mensen met zichzelf en met elkaar in contact te brengen, werelden te overbruggen en ervaringen te verrijken.

 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ inschrijven voor nieuwsbrief | ︎ website: © Hannah Aukes 2020 | profiel ︎: Geertje van Odijk | algemene voorwaarden | privacy & cookies