About


In mijn werk zoek ik naar het opduiken en doorgeven van inzicht, vreugde en bemoediging in een aansprekende vorm. Het fascineert me te onderzoeken wat dat betekent: het leven leven. En hoe je er iets van kan maken. Ik combineer die interesse met de vorm van storytelling.

Onder woorden brengen, dat doe ik een leven lang. Zo lang ik me kan herinneren geniet ik van de schoonheid en mogelijkheden van taal. Inmiddels werk ik ruim vijftien jaar als schrijver, journalist, redacteur, interviewer, begeleider, projectleider en onderzoeker.  

Dat onderzoek is oneindig, ook buiten mijn reguliere werk: daar volg ik teken- en taalcursussen, verken ik het spelen in theater, maak ik reizen. Hier en daar schijnt zichtbaar op deze site dat onderzoek door. Mijn ervaringen neem ik in ieder geval mee in elke samenwerking die ik aanga. 

Ik studeerde letteren, cultuur, internationale betrekkingen, geschiedenis en journalistiek en werkte daarna in de publieke sector. In 2009 startte ik mijn freelancebusiness onder de noemer ‘Schrijfbij’ vanwege de metafoor: de bij beweegt en is essentieel voor een gezonde samenleving.

Verhalen zijn als bijen. Ze kruisbestuiven. Zo kunnen we communiceren, ervaren, overbruggen - en dus werelden verbinden. 

Wil je dat ik je verhaal over het voetlicht breng? Neem contact op. 

Wist je dat je me ook kunt boeken voor optredens en gastlessen?

︎  ︎  ︎  ︎

Op de hoogte blijven van mijn werk? Schrijf je in voor mijn zeer onregelmatige nieuwsbrief.

Zinnen zou je kunnen zien als lange draden van taal, lijnen van inkt die we uitgooien de wereld in om verbinding te creëren.

HAFKAS

Hannah Aukes Formerly Known As Schrijfbij


In my work I look for the emergence and transmission of insight, joy and encouragement in an appealing form. It fascinates me to explore what that means: living life. And how you can make something of it. I combine that interest with the form of storytelling.

Putting it into words is what I am doing, a lifetime long. For as long as I can remember I have enjoyed the beauty and possibilities of language. I have now been working for over fifteen years as a writer, journalist, editor, interviewer, supervisor, project leader and researcher.

That research is endless, even outside my regular work: there I take drawing and language courses, I explore playing in theater, I travel. Here and there visibly on this site that research shines through. In any case, I take my experiences with me in every collaboration that I enter.

I studied literature, culture, international relations, history and journalism and then worked in the public sector. In 2009 I started my freelance business under the name 'Schrijfbij' (‘writing bee’) because of the metaphor: the bee moves and is essential for a healthy society.

Stories are like bees. They cross-pollinate. In this way we can communicate, experience, bridge - and thus connect worlds.

Do you want me to bring your story to the fore? Contact me.

︎  ︎  ︎  ︎

Wanted to be kept on the height about my work? Subscribe to my very irregular newsletter.

You could see sentences as long threads of language, lines of ink that we throw out into the world to create connection.

 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ newsletter | ︎ website: © Hannah Aukes 2023 | profile ︎: Geertje van Odijk | general conditions | privacy & cookies