About


In mijn werk zoek ik naar het opduiken en doorgeven van inzicht, blijdschap en bemoediging in een aansprekende vorm. Het fascineert me te onderzoeken: ‘hoe te leven’? Ik combineer die interesse met mijn liefde voor verhalen.

Zo lang ik me kan herinneren geniet ik van de schoonheid en mogelijkheden van taal en verhaal. Inmiddels werk ik bijna twintig jaar als schrijver, journalist, redacteur, interviewer, conceptdenker, coach, projectleider, onderzoeker en trainer.  

Dat onderzoek is oneindig, ook buiten mijn reguliere werk: daar teken ik, volg ik kunst- en taalcursussen, verken ik het spelen in theater, maak ik reizen. Hier en daar schijnt zichtbaar op deze site dat onderzoek door. Mijn ervaringen neem ik in ieder geval mee in elke samenwerking. 

Ik studeerde geschiedenis, cultuur, letteren, internationale betrekkingen en journalistiek en werkte in de publieke sector (o.a. Buitenlandse Zaken). In 2009 startte ik mijn freelancebusiness ‘Schrijfbij’ vanwege de metafoor: de bij beweegt en is essentieel voor een gezonde samenleving.

Verhalen zijn als bijen. Ze kruisbestuiven. Zo kunnen we communiceren, ervaren, overbruggen - en dus werelden verbinden. 

Wil je dat ik je verhaal over het voetlicht breng? Neem contact op. 

Wist je dat je me ook kunt boeken voor optredens en gastlessen?

︎  ︎  ︎  ︎

Op de hoogte blijven van mijn werk? Schrijf je in voor mijn zeer onregelmatige nieuwsbrief.

Zinnen zou je kunnen zien als lange draden van taal, lijnen van inkt die we uitgooien de wereld in om verbinding te creëren.

HAAKAS

Hannah Aukes Also Known As Schrijfbij


In my work I look for the emergence and transmission of insight, joy and encouragement in an appealing form. It fascinates me to explore: ‘how to live’? I combine that interest with my love for stories.

For as long as I can remember I have enjoyed the beauty and possibilities of language and stories. I have now been working for almost twenty years as a writer, journalist, editor, interviewer, concept thinker, coach, project leader, researcher and trainer.

That research is endless, also outside my regular work: I draw, I follow art and language courses, I explore playing in theater, I travel. Here and there visibly on this site that research shines through. In any case, I take my experiences with me in every collaboration.

I studied history, culture, arts, international relations and journalism and worked in the public sector (Foreign Affairs). In 2009 I started my freelance business 'Schrijfbij' (‘Writing Bee’) because of the metaphor: the bee moves and is essential for a healthy society.

Stories are like bees. They cross-pollinate. In this way we can communicate, experience, bridge - and thus connect worlds.

Do you want me to bring your story to the fore? Contact me.

︎  ︎  ︎  ︎

Wanted to be kept updated about my work? Subscribe to my very irregular newsletter.

Sentences you could see as long threads of language, lines of ink that we throw out into the world to create connection.

 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ newsletter | ︎ website: © Hannah Aukes 2023 | profile ︎: Geertje van Odijk | general conditions | privacy & cookies