ServicesWelk verhaal wil jij vertellen? Laat me weten waaraan je denkt, ik kan je helpen. Ik interview, schrijf verhalen en boeken in opdracht. Daarnaast geef ik onder meer (schrijf)trainingen, coach ik jou in het creatieve en persoonlijke proces, en teken ik. Ook in opdracht. 

Heb je een vraag over wat ik mogelijk voor je kan betekenen? Neem contact met me op. Samen kunnen we alles.


Contact Hannah ︎  

Check mijn portfolio voor voorbeelden.

What story you think should be told? Share your wishes with me, I can help you. I interview and write stories and books on commission. I also offer (writing) courses, I coach you in the creative and personal process and draw. Also on commission. 

Do you have a question about what I might be able to do for you? Contact me. Together we can do everything.


Contact Hannah ︎

Check my portfolio for examples.

Ideas?


Om je op ideeën te brengen*:

Boeken in opdracht
Dat zijn er al vele geweest. Fictie of non-fictie, bijvoorbeeld je autobiografie. Contact me en we bespreken je wensen. 

Interviewen en/of portretten optekenen
Dat is een tweede natuur van me om te doen. Voor tijdschriften, jouw boek, podcasts en/of anders. 

Coaching
Tijdens je creatieve proces ben ik graag je partner in crime en/of klankbord. Je bemoedigen tot creatie en eigenheid voelt als m’n missie.

Peptalks per app
Je spreekt me een voice-app in met je ‘issue’. Ik spreek je een bericht terug in, en breng je weer back on track. Gegarandeerd. Ook beschikbaar in strippenkaartvorm.

Redactiewerk
Dit doe ik al bijna twintig jaar, als redacteur. Ik heb een natuurlijk gevoel voor compositie. 

Copy werk
Zoals voice-overs voor animaties of andere goede teksten. Als het onderwerp me raakt, ben ik er voor in.

Tekenen
Bijvoorbeeld als cadeautje voor iemand. Doorgaans werk ik op A5. Kan ook groter. We overleggen.

Spiegelportret
Ik interview je over een thema dat je wilt uitdiepen. Ik schrijf het op, en spiegel je, om ervan te leren. Inclusief nabespreking. 

Lessen schrijven en creativiteit
Aan kinderen, aan volwassenen. Kan ik ook op maat verzorgen.

Essays/artikelen/columns
Geef me een thema en ik schrijf erover. Het essay vind ik ook een prachtig genre.

Voorlezen/inspreken 
Of heb je ander idee waar ik m’n stem voor kan inzetten? Laat het me weten. Luister de welkomstboodschap op home voor m’n stemgeluid.

Presenteren
Een dag voorzitten of aan elkaar praten. Of een andere gelegenheid waar je graag iemand voor hebt die de mensen verbindt. 

Meer?
Ik (want een mens, jij dus ook) kan altijd meer dan ik kan samenvatten. Dus stel me vooral je vraag waar je een multicreatief voor kunt gebruiken. 

* Prijzen op aanvraag ︎
1. € 75,- (sold) (gemaakt in de lucht tussen Spanje en NL)

2. € 60,- (gemaakt in Frankrijk)

3. €30,- (gemaakt in Frankrijk)4. € 120,- (gemaakt op Hawaii) 


* Drawings are for sale, format: A5. New ones will be added. Keep checking it out. 


To give you ideas what I could do for you*:

Commissioned books
There have been many already. Fiction or non-fiction, for example your autobiography. Contact me and we will discuss your wishes.

Interviewing and/or written portraits
It comes naturally to me. For magazines, your book, podcasts and/or otherwise.

Coaching
During your creative process I like to be your partner in crime. Encouraging you to create and to bring out the best of you feels like my mission.

Pep talks by app
You leave me a voice app with your 'issue'. I'll send you a voice app and get you back on track. Guaranteed. Also available in ‘subscription’.

Editorial work
Doing this already for almost twenty years, as an editor. I have a natural sense for composition.

Copy work
Such as voice-overs for animations or other good texts. If the subject appeals to me, I'm up for it.

Drawings
For example as a gift for someone. I usually work on A5. Can also be bigger. We talk.

Mirror portrait
I will interview you about a theme that you want to explore in depth. I'll write it down for you, and mirror you, to learn from it. Including debriefing.

Teaching writing and lessons in creativity
To children, to adults, adjusted to your wishes.

Essays/articles/columns
Give me a theme and I'll be happy to write about it. I also think the essay is a beautiful genre.

Reading/voice-work 
Or do you have another idea what I can use my voice for? Let me know. Listen to the welcome message on home for my sound.


Presenting
Hosting/being a chairman of a day or another occasion for which you like to have someone who connects all the people attending.

More?
I (because a human being, so you too) can do always more than listed, so ask me where you need a multi creative for if it hasn’t been listed above yet.

* Prices on request ︎

 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ newsletter | ︎ website: © Hannah Aukes 2023 | profile ︎: Geertje van Odijk | general conditions | privacy & cookies