Children’s book Operatie Bloemenbuurt

ligt nu (2023!) in de winkel! In België en in Nederland. Met geweldige illustraties van Gertie Jaquet.

Dit boek voelt als een droom die uitkomt. Want geschreven vanuit mijn hart, om kinderen iets moois te willen meegeven. Als kind schreef ik al verhalen, nu schrijf ik verhalen voor kinderen.

Zie ook voor de aankondiging van het boek de voorjaarsfolder van Clavis (p. 42).
Operation Bloemenbuurt

is now (2023) for sale! In Belgium and in The Netherlands. With wonderful illustrations by Gertie Jaquet.

This book feels as a dream coming true. Cause written from the heart, to give forward something beautiful to kids. As a child I already wrote stories, now I write stories for children.


Find also an announcement about the book in the Clavis spring brochure (p. 42).

︎ TIP

Boek me voor een speciale les op maat voor jouw basisschool. We bespreken Operatie Bloemenbuurt en ik geef les in schrijven en creativiteit. Neem contact op voor meer informatie. 

︎ TIP

Wist je dat een speciale lesbrief onderdeel is van het boek Operatie Bloemenbuurt? Download gratis jouw exemplaar (PDF)

︎ TIP

Wil je een boekbespreking houden op school over Operatie Bloemenbuurt? Mail de uitgeverij via info@clavisbooks.com voor boekenleggers om uit te delen in de klas!

︎ TIP

Niets missen over Operatie Bloemenbuurt? Schrijf je in voor m’n zeer onregelmatige nieuwsbrief (ook andere onderwerpen over m’n boeken en werk komen aan bod).
︎ TIP

Book a talk & training for your primary school based on the book. We discuss Operation Bloemenbuurt and I teach writing and creativity. Please contact me for more information.

︎ TIP

Did you know that a special lesson letter is part of the book Operatie Bloemenbuurt? Downloaded your copy for free (PDF, in Dutch)

︎ TIP

Do you want to do a book talk at school about Operation Bloemenbuurt? Email the publisher via info@clavisbooks.com for bookmarks to hand out in class!


︎ TIP


Don't want to miss a thing about Operation Bloemenbuurt? Sign up for my very irregular newsletter (other topics about my books and work are covered as well).


Groep 8 IKC Het Talent 2020-21 ︎
Waar het allemaal begon

Stapels Operatie Bloemenbuurt
tijdens de boekpresentatie (2023)
01. Over het boek 

Serkans school in de Bloemenbuurt is de wereld in het klein. Ook de kinderen in zijn klas hebben allemaal een andere achtergrond. En ieder heeft ook zijn eigen grote of kleine problemen. Serkan zelf zit ermee dat zijn moeder ziek is. Hij wil haar stiekem helpen om de ziekenhuisrekening te betalen, maar hoe komt hij aan geld? Is de oplossing die hij bedenkt wel verstandig?

Al lezende ontmoet je zeven andere kinderen in Serkans klas, die allemaal hun eigen dilemma’s en oplossingen kennen. Op het eind komen alle verhalen samen.
01. About the book

Serkan's school in the ‘Bloemenbuurt’ is the world in miniature. The children in his class also all have a different background. And each of them has its own big or small problems. Serkan himself is concerned that his mother is ill. He secretly wants to help her pay the hospital bill, but how does he get money? Is the solution he comes up with sensible?

While reading you meet seven other children in Serkan's class, who all know their own dilemmas and solutions. In the end, all the stories come together.


02. Wat?

Een ontroerend en spannend boek dat aan het denken zet over de aannames die we over elkaar hebben en de keuzes die je maakt. Voor kinderen vanaf 9 jaar, met focus op 10-12 jaar. 

03. Waarom?

Het boek biedt een praktische, originele, creatieve en veilige methode om in gesprek te gaan over belangrijke levensthema’s, aan de hand van storytelling. Omdat het kinderen sterker maakt, wanneer ze leren voelen wie ze (mogen) zijn en hoe ze verbindingen aangaan met anderen.
02. What?

A moving and exciting book that inspires to think about the preassumptions we have about each other and the choices that you make. For children from 9 years


03. Why?

The book offers a practical, original, creative and safe method to start talking about important themes in life, by storytelling. It makes kids stronger when they learn to feel who they are, how they can be, and how they can connect with people.

Tadaa... de personages!
Tekeningen: Gertie Jaquet


Het boek op taart!
Foto: Annelies Verhelst

04. Doelgroep

Voor op school is Operatie Bloemenbuurt een om het gesprek in de les op gang te brengen. Buiten school kan het boek ook worden gebruikt voor een educatief doeleinde, maar in de eerste plaats is het gewoon een lekker leesboek.
04. Target group

For a school, Operatie Bloemenbuurt is a method to start the conversation at school. Outside of school it can also be used for educational purposes, but primarily it is just a compelling story you want to read, until you’ve finished it.


05. Vorm 

Alle verhalen zijn geschreven met accent op een ander thema: invloed, vertrouwen, luisteren, empathie, moed, grenzen, harmonie, realiteit. Zie ook de lesbrief onder ‘wist je dat’.
05. Form

All stories are putting emphasis on a particular theme: influence, trust, listening, empathy, courage, boundaries, harmony, reality.
De personages uit het boek op de taart.
Foto: Annelies Verhelst


Met m’n nichtjes en neefje op de boekpresentatie ︎.
Foto: Annelies Verhelst
06. Context  

Het verhaal Operatie Bloemenbuurt is gebaseerd op een wijk in Amsterdam (Wildemanbuurt), maar de thema’s die worden aangekaart zijn universeel in de belevingswereld van ieder kind (mens).

06. Context

The story of Operatie Bloemenbuurt is based on a hood in Amsterdam, The Netherlands, but the themes that are addressed are universal in the world of all children (people) today.
Note: the reviews down below are in Dutch 
Reviews Vijf sterren bij Libris! ︎︎︎︎︎ ‘Ik was erg onder de indruk van dit boek, maar dat kan je in mijn recensie ook wel lezen.’ (Ineke vannispen, Libris)

Ik ben begonnen met voorlezen uit Operatie Bloemenbuurt!!! MEGA aanrader voor een bovenbouw klas!
(Juf op Instagram in primair onderwijs)

NB. Zie ook deze pagina voor meer referenties

Jet (11 jaar)

Na het lezen van dit boek ging ik ... beter nadenken over dat iedereen anders is. Als mijn ouders dit boek zouden lezen ... zouden zij er ook veel uit leren en zouden we er over gaan praten. De omslag van het boek vind ik ... aantrekkelijk en goed gemaakt met details. Het leuke aan dit boek vind ik ... dat het leerzaam is maar tegelijkertijd ook spannend en leuk.Praten over deze verhalen ... lijkt me leuk, want de meningen zijn heel erg verschillend over de verhalen. Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... dat ook al ben je allemaal heel anders, dat je door samen te werken heel ver komt.Wanneer het boek te koop is ... zou ik het zeker aanraden aan mensen!! En ik zou het heel leuk vinden. Dit wil ik nog kwijt ... dat ik het een heel leuk boek vond met een wijze duidelijke les / verhaal.

Rosa (41 jaar)

Ik ben uiteraard direct je boek gaan lezen met de jongens. Pim en Steven apart, want dacht wel goed om eens te kijken naar hoe ze reageren vanuit hun eigen leeftijd. Pim vindt normaal lezen stom, hij heeft dyslexie, nu wilde hij niet stoppen. Groot compliment dus! En met Steven gelijk in gesprek over hoe snel je op verkeerde pad kan komen en aannames kan maken, omdat hij aangaf nu hij het verhaal van Serkan kent hij hem wel begrijpt maar vindt dat alle anderen die stelen slecht zijn. Wat waardevol gelijk al Han! Echt bijzonder hoe jouw boek dit nu al zo losmaakt! Dank je wel daarvoor.

Ursula (60)

Wat een mooi boek, 'Operatie Bloemenbuurt'! Het zit vernuftig in elkaar. Heel goed gedaan! Ik ga het doorgeven aan mijn dochter. Zij werkt in het speciaal onderwijs. Misschien kan zij het gebruiken in haar klas of brengt ze collega's op het idee. Ik ben benieuwd naar de lesbrief, die ga ik ook bekijken. Ik denk dat veel kinderen er iets aan hebben. Ik hoop dat je veel boeken verkoopt. 

Niels (12 jaar)

In mijn klas ... zou ik wel willen praten met wat iedereen denkt dat er na het laatste hoofdstuk gebeurt.
Het leuke aan die boek vind ik ... dat het uit verschillende perspectieven is geschreven, daardoor bleef ik doorlezen, omdat ik benieuwd was hoe het verder ging.
Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... wees dankbaar met wat en wie je hebt.
De bibliotheek ... zou dit boek ook moeten uitlenen.
De vragen ... zijn goed om in de klas te gebruiken. Ik vond de ‘doen’ stukjes leuk.
Wanneer het te koop is ... zou ik het cadeau doen aan mijn meester en neefje.
Dit wil ik nog kwijt ... ik hoop dat het boek door veel scholen gebruikt wordt.

Esmee (12 jaar)

Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... dat je het beste  in situaties rustig een wijze oplossing moet bespreken met de mensen die je vertrouwt.
Het leuke aan dit boek vind ik ... dat het een soort van informatieboek en een verhalend boek in een is. Het is spannend en ik wilde blijven lezen tot ik de oplossing had gelezen.
Ik denk dat het ook zeker geschikt zou zijn voor ... kinderen op een middelbare school, want ik heb het gevoel dat op de middelbare veel van dit soort gedoe voorkomt en ook veel kinderen naar een oplossing zoeken.
De bibliotheek ... zou dit boek graag in een van hun rekken plaatsen, ik denk namelijk dat zij dit een mooi en wijs boek vindt.

Yassin (10 jaar)

Het leuke aan dit boek vind ik ... dat je steeds in een ander leven komt. 
In de meeste verhalen voelde ik ... spanning en intelligentie, maar vooral spanning. 
Praten over deze verhalen ... zou ik erg leuk vinden en iedereen aanraden.
Het belangrijkste dat ik geleerd heb is ... niet twijfelen het te vertellen als je ergens mee zit. 
Op school ... kan dit boek ‘viral’ gaan.

Bowie (8 jaar)

De illustraties ... zijn mooi en leuk om de kinderen te zien.
Als mijn ouders dit boek zouden lezen ... zouden ze het best ok vinden.
Op school ... kan dit boek populair zijn.
Dit boek deed me denken aan ... geen ander boek.
De ontknoping van het boek ... is mooi.

Merel (8 jaar)

Het leuke aan dit boek vind ik ... dat het goed is geschreven.
Ik denk dat dit boek te moeilijk is voor ... mijn kleine zusje (6 jaar).
Wanneer dit boek in de winkel te koop is ... zou ik dat leuk vinden.

Danielle (55 jaar)

Mijn impressie van het boek is het is een mooi en aantrekkelijk boek van hoge kwaliteit. Zowel qua buitenkant als qua inhoud.  
De behandelde thema’s in het boek vond ik boeiend en origineel. Je voelt de dreiging en de grote stadsproblematiek erin, maar omdat het over zoveel verschillende  kinderen en zoveel verschillende invalhoeken en issues gaat, wordt het nergens té zwaar of te melodramatisch.
Ik zou het boek cadeau geven omdat het een heel interessant boek is, met een sterk verhaal dat tot nadenken stemt. Bovendien ziet het er mooi uit en associeer ik het qua uitstraling eerder met een leesboek of roman, dan een schoolboek.  
Ik vind het boek onderscheidend ten opzichte van andere boeken omdat het over echte realistische issues gaat, met echte concrete oplossingen die goed uitvoerbaar zijn in het echte leven.
Ik denk dat dit een heel urgent boek is. Ik denk dat het goed is dat het breed verspreid wordt. Ik kan me ook voorstellen dat er nog een vervolg op komt of dat er in deze stijl met vergelijkbare thema’s nog meer boeken worden geschreven, voor jongere en oudere kinderen.

Eva (9 jaar)

Hoi Hannah en Gertie, bedankt voor het boek.
Dit boek zou verspreid moeten worden ... over heel Europa.
Mijn impressie van dit boek is ... dat het een heel leuk boek is voor mijn leeftijd!!
Ik vind dit boek onderscheidend ... omdat het actueel is.
Het leuke aan dit boek vind ik ... dat je een kijkje krijgt in iemands leven (van mijn leeftijd). 

Carla (leerkracht)

Het raakte me meteen, vrijwel direct uitgelezen. Heel herkenbaar voor kinderen. Onderscheidend daarin hoe zij verbinding maakten met anderen. Een juweeltje in handen!

Lijn (verpleger)

Wat een heerlijk werkje!  Wat heb je herkenbare figuren opgevoerd en wat hebben ze allemaal een menselijke, gevoelige inborst, elk op eigen wijze. Een verrukkelijk staaltje waar vast veel interessante lessen mee gegeven kunnen worden!

Thank you


Dit boek is tot stand gekomen dankzij de hulp, energie, financiële bijdragen, inspiratie, feedback, ondersteuning van een lange lijst aan mensen.

In de eerste plaats uit ik mijn dank aan Rutger Lieffijn, IB-er van basisschool IKC Het Talent, die mij de opdracht verstrekte dit boek te maken en mij alle vertrouwen gaf om dit te doen. En aan leerkracht Amrana Zaitouni en haar groep 8 (klas 2020-2021) die mij de inspiratie gaven om dit verhaal te schrijven. Aan alle collega’s van de school die ik mocht benaderen met vragen. Orthopedagoog Josje Kamp en wijkagent Jeroen van der Schot die paraat stonden en hun kennis deelden.

Het verhaal was lang nooit zo goed geworden zonder de vreugdevolle sparringssessies met mijn redacteur Annelies Fontijne. Vormgever Hannah Roos is mijn altijd steady en opgewekte naamgenoot in ontwerpen en meedenken. Arantxa Barcelos van Stichting Studiezalen gaf me enthousiasme en een deskundige blik en haar collega Abdelhamid Idrissi tipte Rutger mij te vragen om dit boek te schrijven. Notaris Rien Meppelink van Loyens en Loeff heeft in het kader van zijn pensionering een financiële bijdrage geleverd zodat het er kon komen.

Mijn dank is zo groot dat de woorden te klein zijn: aan uitgeverij Clavis en uitgever Philippe Werck dat hij vertrouwen stelde in mijn boek om het uit te geven, en aan alle mensen van Clavis die eraan bijdroegen en bijdragen om dit boek te verspreiden zodat zoveel mogelijk jonge lezers het kunnen lezen.

En dank aan de allerbelangrijksten in mijn leven: mijn familie en in het bijzonder mijn negen neefjes en nichtjes en mijn vrienden en iedereen die ik op mijn pad trof en kwam helpen (tegenwoordige tijd). Altijd staan ze aan mijn zijde en denken ze en leven ze mee. 

Tot slot, een hele grote shout out naar de (jonge) lezersbrigade: allen die Operatie Bloemenbuurt al lazen en recenseerden! En alle lezers die nog gaan komen :). Heel veel plezier met het boek! 
 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ newsletter | ︎ website: © Hannah Aukes 2023 | profile ︎: Geertje van Odijk | general conditions | privacy & cookies